Monday, 22 July 2013

மத்திய அரசு நாட்டு பசுக்கள் மேம்பாட்டுக்கு 23,000 கோடி ஒதுக்கீடு

மத்திய அரசு நாட்டு பசுக்கள் மேம்பாட்டுக்கு 23,000 கோடி ஒதுக்கீடு


Saturday, 6 July 2013

ஷர்மாஜீவி அக்ரி பிலிம்ஸ்-நாட்டு பசு வீடியோ

ஷர்மாஜீவி அக்ரி பிலிம்ஸ்-நாட்டு பசு வீடியோ கோவர்த்தன் கோசாலை திரு நடேசன் வீடியோ

கோவர்த்தன் கோசாலை திரு நடேசன் வீடியோ:

கோவர்த்தன அறக்கட்டளை-அறங்காவலர் திரு நடேசன் அவர்கள் நாட்டு பசுக்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை தொகுத்து சொல்கிறார்.

https://www.youtube.com/watch?v=U1zB3rnV3Wo